Để liên lạc với cô giáo Hà có thể gọi đến :

Tel: 0904344812

email: hadoan04@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/lotus.april88